KASTRATI GROUP tregton karburante duke perfshire biodiesel ne te gjitha rajonet e rendesishme te kesaj zone, gjithmone duke kerkuar nje rritje afatgjate te shendoshe.

Per me shume se 20 vjet,  suksesi i KASTRATI GROUP eshte rritur gjithmone nga fleksibiliteti, menaxhimi strikt i rrezikut, dhe fokusi ne tregtine e produkteve fizike te naftes, magazinim dhe shperndarjen.

Sot, bizneset tona perfshijne tregtine nderkombetare, importing dhe shitjen me shumice te produkteve te naftes, biodiesel gjithashtu pika karburanti, shitjen e gazit per ngrohje, lubrifikanteve dhe bunkering(furnizimi me karburant i anijeve).

Qe nga themelimi i kompanise deri ne ditet e sotme volumi i shitjeve eshte ne rritje konstante.